HAMİDİYE CAMİSİ'NİN TAHRİP EDİLEN KİTABESİ ONARILDI


Açıklama: Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid tarafından 1884 yılında ilçemizde yaptırılan Hamidiye Camisi (Küçük Cami) kitabesinde kazınan yazılar yeniden gün yüzüne çıkartıldı.
Kategori: İNEBOLU
Eklenme Tarihi: 15 Ocak 2022
Geçerli Tarih: 13 Ağustos 2022, 22:15
Site: Yeni İnebolu Gazetesi
URL: http://www.inebolugazetesi.com/haber_detay.asp?haberID=1892


Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid tarafından 1884 yılında ilçemizde yaptırılan Hamidiye Camisi (Küçük Cami) kitabesinde kazınan yazılar yeniden gün yüzüne çıkartıldı.

Güryapı Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Hasan Gürsoy, caminin yıllar önce tahrip edilen mermer kitabesini yeniden aslına döndürülmesini sağladı. Üç satırdan oluşan kitabenin kazınarak yok edilen ilk iki satırı yapılan titiz çalışmalarla yeniden ortaya çıkartıldı.

Tekrar eski tarihi özelliğine kavuşturulan kitabede şu ifadeler yer aldı:

“Ziynet-i efzâ-yı (süsü artıran) makâm-ı muallâyı (yüce makamı) hilâfet-i İslâmiyye ve erike pirâ-yı (padişah tahtını süsleyici) saltanat-ı seniyye-i Osmâniyye, (yüksek Osmanlı Saltanatı)

Es-Sultân ibni's-Sultân El Gazi Abdülhamîd Hân-ı Sâni (İkinci Gazi Abdülhamid Han) Hazretleri taraf eşreflerinden

İş bu camii şerif bin üçyüz bir (1301) Hicrisi Cemaziyelevvelinde inşa edilmiştir.”

6 AYLIK TİTİZ ÇALIŞMA

Gürsoy Grup ekipleri ilk olarak mermer kitabenin silinen yazılarını ortaya çıkarmak için raspa çalışması yaptı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında görevli hat sanatçısı Eyüp hoca İnebolu’ya gelerek camideki kitabeyi inceledi. Uzman çalışmasıyla yıllar önce silinen satırlar belirginleştirildi.

Ardından devreye kalemkar Erhan Tanyıldız girdi. Sanatçı Erhan Tanyıldız kalem işçiliğinin en güzel örneklerini sergileyerek tarihi kitabeyi altın yaldızla yeniden okunur hale getirdi. Kitabenin yeniden eski haline döndürülmesi için yapılan çalışmaların 6 ay sürdüğü belirtildi.