İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

     DUYURU

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                     

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İnebolu Belediyesinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz İnebolu Belediye Başkanlığınca, 29/06/2015 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14.30’da Belediye Başkanlığı hizmet binasının zemin katında bulunan çok amaçlı salonda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

                Satılacak taşınmazın;

İli

Kastamonu

Pafta No

 

İlçesi

İnebolu

Ada No

102 ada

Mahallesi/Köyü

Yeşilöz Köyü

Parsel No

59 parsel

Caddesi

İkiçay Mevkii

Tapu Tarihi

21/12/2006

Cinsi

102 ada 59 parselde bulunan 4.985,25 M2 arsa üzerinde 2(İki) Katlı Bina ( Endüstri Tesisi )

Cilt No

8

Yüzölçümü (m²)

4.985,25 M2

Kütük Sahife No

723

Taşınmazın Niteliği

Endüstri Tesisi

Yevmiye No

 923

İhaleye çıkarılacak olan toplam 4.985,25M2 arsa ve üzerinde mevcut iki katlı taşınmazın satış ihalesi, İnebolu Belediye Başkanlığınca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 35. ve müteakip maddeleri uyarınca Kapalı Teklif usulü ile yapılacaktır.

Geçici teminat tahmin edilen toplam satış bedeli üzerinden alınır. Satış bedeli 3.500.000,00TL(Üç Milyon Beş Yüz bin Türk Lirası) olup, geçici teminat oranı %3 (Yüzde üç) tutarı 105.000,00TL(Yüz Beş Bin Türk Lirası)’dır.

İhaleye katılabilme Şartları;

a) T.C. Vatandaşı olmak, 

b) Kanuni ikametgah sahibi olmak,

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

d) Geçici Teminatı yatırmış olmak,

 e) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak;

1-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından içinde bulunulan yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname.

f) İhaleye gireceklerin Belediyeye borcu bulunmadığını gösterir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

İsteklilerin tekliflerini en geç 29/06/2015 tarih ve saat 14.oo’e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin, Belediye veznesine yatırılacak 50,00TL ücret karşılığında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları önemle duyurulur. 20.05.2015                        

 

 

                                                                           İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Bu sayfa 2064 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20556

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11240

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24414

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12828

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign