İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İNEBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

İNEBOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2015/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Satışa konu taşınmaz Kastamonu ili İnebolu ilçesi Camikebir mahallesi Düztarla yolu mevkii 4 ada 7 parsel numaralarında 274,00 M2 yüzölçümüyle Arsa vasfında tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz arsa nitelik ve kullanımında olup elektrik, su, yol ve altyapı gibi tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kuzeyinden yaklaşık 20 metre mesafede ilçenin meteoroloji binası ve kuzey doğusunda güzel bir manzaraya konumu ve bulunduğu sokağın mimari dokusunu yansıtan Pembe köşk isimli konağın bulunması dolayısıyla bölge halkı tarafından bilinen ve tercih edilen bir yerdir. İnebolu Belediyesinin 09/01/1995 onay tarihli İmar Planına göre; planda gösterilen kuzey doğu kısmından yaklaşık 10 M2 yola terki bulunan iki tarafından yol geçen köşe parsel, üzerine 8 metre X 12 metre ölçülerinde bir katı 96 M2 taban alanı kurulumu ile 3 katlı (950 cm) sokak siluetini bozmayacak şekilde bozmayacak şekilde krokisine işlenerek önerildiği yere imar plan ve notlarına uygun olarak bina yapılabileceği ancak yapılacak bina öneri bina olması ve önerilen yer tümden satışa konu 4 ada 7 parsel içerisinde kalmayıp, kuzey tarafında sınır komşusu 4 ada 3 parsel içerisine bir miktar taşması dolayısıyla ancak bu iki parselin tevhidi halinde üzerine yapılabilmesi mümkün kılınan binanın yapımına izin verileceği belirtilmiştir. Taşınmaz; çap, alan, konum ve durum itibariyle değerlendirilip, yöresel rayiç ve bilinen emsal satışlar ile yukarıda açıklanan hususlarda göz önüne bulundurularak taşınmazın değeri M2.si 200,00 TL.den hesaplanarak 54.800,00 TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmazın zemini üzerinde tarımsal faaliyet yapılmadığı için kısmen orman emvali niteliğinde çalı grubu ağaçlarla kaplanmış olup, taşınmaz üzerinde değerleri toplam 300,00 TL olarak hesaplanan 2 adet incir ve 1 adet erik ağacı bulunmaktadır.

Adresi                                  : Camikebir mahallesi Düztarla mevkii İNEBOLU/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 274,00 M2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Plan fonksiyonu: Kentsel sit konul alanı, İnşaat nizamı: Ayrık, Kat adedi: (Zemin dahil) 3,00, ön bahçe mesafesi: Krokideki gibi, Yan bahçe mesafesi: Krokideki gibi. Taralı alanlar yola terk edilecektir. Ancak komşu parsel olan 4 ada 3 parsel ile tevhit yapıldıktan sonra oluşacak parselin içine krokideki gibi yapı yapılabilir. Komşu parsellerde tescilli yapı bulunduğundan projeleri Ankara 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandıktan sonra ruhsat düzenlenecektir. Parsel meri imar kanunu, imar plan notları ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Proje onay aşamasında zemin etüt raporu aranacaktır. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik hükümlerine tabidir.

Kıymeti                                               : 55.100,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : -

1.Satış Günü                      : 23/10/2015 günü 10:00 – 10:10 arası

2.Satış Günü                      : 23/11/2015 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYESİ SİNEMA VE KONFERANS SALONU

Satış şartları:

                1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

                3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonar ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt farkı ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/6 Satış sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01.09.2015

Sami TÜFEKÇİ

Yazı İşleri Müdürü

Satış Memuru

65714

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bu sayfa 2060 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20556

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11240

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24414

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12828

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign