İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İNEBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

İNEBOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2015/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                          : Satışa konu taşınmaz Kastamonu ili İnebolu ilçesi Kızılkara mahallesi 155 ada 4 parsel numaralarında 154,00 M2 yüzölçümüyle Arsa vasfında tapuya kayıtlıdır. Taşınmazın Doğusu,Batısı,Güneyi ve Kuzeyi 155 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile çevrilidir. Taşınmazın bulunduğu mahal ilçenin sahil tarafında deniz karşısında özellikle son zamanlarda site tarzı modern yapılaşmaların olduğu, ikamet için tercih edilen bölgesinde bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 30 M2 alanlı ahşap ile inşaa edilmiş bir adet kulübe tarzı yapı bulunmasına ve bu yapının kadastro haritasında görünmesine karşın tapu kayıtlarına yapısız halde sadece Arsa vasfıyla geçmiş olup, mevcut yapının yıkık ve kullanılamaz durumda olması nedeniyle değerleme katkısı olmayacağından yapı değeri hesaplanmamıştır. 155 ada 3 parsel sayılı taşınmazın ortasında kalması dolayısı ile satışa konu taşınmaza kadastro tutanaklarında ve Belediyece yürürlükteki imar palanında yol alarak ayrılan ve halihazırda kullanılan bir geçiş alanı bırakılmamıştır. Yol,su, elektrik ve alt yapı hizmetlerinden faydalanamamakta olan taşınmazın bina yapılamayacak derecede küçük olması nedeniyle üzerine herhangi bir yapı yapılamaz. Taşınmazın imar durum belgesinden Belediye Başkanlığı tarafından 4 bir yandan komşusu olan 155 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile birleşmesi halinde yapı yapılabileceği belirtilmiştir. Satışa konu 4 sayılı parselin 3 sayılı parsel ile birleşmesinden 07/01/2016 tarihli imar durum belgesinde belirtildiği koşullarla birleşeceği parsele artı katkısı; 0,40 taban alanı 154m2x0,40=61,6x5 kat=308M2 konut alanlı yapı alanı hakkıdır. Satışa konu taşınmaz küçük alana sahip ve Belediye hizmetlerinden yararlanamıyor olmakla birlikte komşusu 3 sayılı parsel ile birleşmesi halinde birleşeceği parsele yapacağı artı konut alanı katkısından dolayı değeri 77.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Kızılkara mahallesi İNEBOLU/KASTAMONU

Yüzölçümü                        : 154,00 M2

Arsa Payı                            : -

İmar Durumu                    : İnebolu Belediye Başkanlığınca düzenlenen 07/01/2016 tarih 20 sayılı İmar durum belgesine göre: Parsele bu şekli ile yapı yapılması mümkün değildir. Komşu parsel ile birleştirilmesi gerekmektedir. İnşaat nizamı: Ayrık, Kat adedi (zemin dahil):5, Ön bahçe mesafesi: 5,00mt, Yan bahçe mesafesi: 3,50mt, Taks:0,40, Kaks-Emsal:2,00

Kıymeti                                               : 77.000,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler        : -

1.Satış Günü                     : 26/05/2016 günü 09:00 – 09:05 arası

2.Satış Günü                     : 24/06/2016 günü 09:00 – 09:05 arası

Satış Yeri                            : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE TOPLANTI SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Satışa konu taşınmaz Kastamonu ili İnebolu ilçesi Kızılkara mahallesi 155 ada 5 parsel numaralarında 156,00 M2 yüzölçümüyle Arsa vasfında tapuya kayıtlıdır. Taşınmazın Doğusu: Kısmen 155 ada 6 parsel ve kısmen de 155 ada 3 parsel, ,Batısı,Güneyi ve Kuzeyi 155 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile çevrilidir. Taşınmazın bulunduğu mahal ilçenin sahil tarafında deniz karşısında özellikle son zamanlarda site tarzı modern yapılaşmaların olduğu, ikamet için tercih edilen bölgesinde bulunmaktadır. 155 ada 3 parsel sayılı taşınmazın ortasında kalması dolayısı ile satışa konu taşınmaza kadastro tutanaklarında ve Belediyece yürürlükteki imar palanında yol alarak ayrılan ve halihazırda kullanılan bir geçiş alanı bırakılmamıştır. Yol,su, elektrik ve alt yapı hizmetlerinden faydalanamamakta olan taşınmazın bina yapılamayacak derecede küçük olması nedeniyle üzerine herhangi bir yapı yapılamaz. Taşınmazın imar durum belgesinden Belediye Başkanlığı tarafından 4 bir yandan komşusu olan 155 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile birleşmesi halinde yapı yapılabileceği belirtilmiştir. Satışa konu 5 sayılı parselin 3 sayılı parsel ile birleşmesinden 07/01/2016 tarihli imar durum belgesinde belirtildiği koşullarla birleşeceği parsele artı katkısı; 0,40 taban alanı 156m2x0,40=62,4x5 kat=312M2 konut alanlı yapı alanı hakkıdır. Satışa konu taşınmaz küçük alana sahip ve Belediye hizmetlerinden yararlanamıyor olmakla birlikte komşusu 3 sayılı parsel ile birleşmesi halinde birleşeceği parsele yapacağı artı konut alanı katkısından dolayı değeri 78.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Kızılkara mahallesi İNEBOLU/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 156,00 M2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : İnebolu Belediye Başkanlığınca düzenlenen 07/01/2016 tarih 20 sayılı İmar durum belgesine göre: Parsele bu şekli ile yapı yapılması mümkün değildir. Komşu parsel ile birleştirilmesi gerekmektedir. İnşaat nizamı: Ayrık, Kat adedi (zemin dahil):5, Ön bahçe mesafesi: 5,00mt, Yan bahçe mesafesi: 3,50mt, Taks:0,40, Kaks-Emsal:2,00

Kıymeti                                               : 78.000,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : -

1.Satış Günü                      : 26/05/2016 günü 09:10 – 09:15 arası

2.Satış Günü                      : 24/06/2016 günü 09:10 – 09:15 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE TOPLANTI SALONU

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Satışa konu taşınmaz Kastamonu ili İnebolu ilçesi Kızılkara mahallesi 155 ada 6 parsel numaralarında 34,00 M2 yüzölçümüyle Arsa vasfında tapuya kayıtlıdır. Taşınmazın Doğusu: Yol, Batısı: 155 ada 5 sayılı parsel, Güneyi ve Kuzeyi: 155 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile çevrilidir. Taşınmazın bulunduğu mahal ilçenin sahil tarafında deniz karşısında özellikle son zamanlarda site tarzı modern yapılaşmaların olduğu, ikamet için tercih edilen bölgesinde bulunmaktadır. 155 ada 3 parsele iki taraftan ve 5 sayılı parsele bir taraftan komşu olması, bir taraftan ise kadastro tutanaklarında ve yürürlükteki imar planında yol bulunması dolayısı ile yaklaşık 1/3 alanının yola terk edilmesi gerekmektedir. Yol hariç su, elektrik ve alt yapı hizmetlerinden yararlanamamakta olan taşınmazın bina yapılamayacak derecede küçük olması nedeniyle üzerine herhangi bir yapı yapılamaz. Taşınmazın imar durum belgesinden Belediye Başkanlığı tarafından komşusu olan 155 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile birleşmesi halinde yapı yapılabileceği belirtilmiştir. Satışa konu 6 sayılı parselin 3 sayılı parsel ile birleşmesinden 07/01/2016 tarihli imar durum belgesinde belirtildiği koşullarla birleşeceği parsele artı katkısı; 0,40 taban alanı 25m2x0,40=10M2x5 kat=50M2 konut alanlı yapı alanı hakkıdır. Satışa konu taşınmaz küçük alana sahip ve Belediye hizmetlerinden yararlanamıyor olmakla birlikte komşusu 3 sayılı parsel ile birleşmesi halinde birleşeceği parsele yapacağı artı konut alanı katkısından dolayı değeri 17.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Kızılkara mahallesi İNEBOLU/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 34,00 M2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : İnebolu Belediye Başkanlığınca düzenlenen 07/01/2016 tarih 20 sayılı İmar durum belgesine göre: Parsele bu şekli ile yapı yapılması mümkün değildir. Komşu parsel ile birleştirilmesi gerekmektedir. İnşaat nizamı: Ayrık, Kat adedi (zemin dahil):5, Ön bahçe mesafesi: 5,00mt, Yan bahçe mesafesi: 3,50mt, Taks:0,40, Kaks-Emsal:2,00

Kıymeti                                               : 17.000,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : -

1.Satış Günü                      : 26/05/2016 günü 09:20 – 09.25 arası

2.Satış Günü                      : 24/06/2016 günü 09:20 – 09:25 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE TOPLANTI SALONU

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

                3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonar ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/16 Satış sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/04/2016

Sami TÜFEKCİ

Yazı İşleri Müdürü

Satış Memuru

65714

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bu sayfa 1892 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20556

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11240

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24414

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12828

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign