İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İNEBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

İNEBOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                          : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Gümüşlük mevkii 125 ada 19 parsel numaralarında 52,54 m2 yüzölçümüyle Bahçe vasfında tapuya kayıtlıdır. %10 eğimli, yol kenarına yakın, ilçe merkezine uzak, yol ve ulaşım problemi bulunmayan taşınmaz toprak yapısı itibariyle tarıma ve meyve yetiştiriciliğine uygun, hafif taşlık yapıdadır. Mevcut tarımsal faaliyet, mevki ve şartları itibariyle m2.si 4,00 TLden hesapla taşınmazın değeri içerisinde bulunan 210,00 TL değerindeki 8 adet fındık ağacı ile birlikte 410,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Gökçe köyü Gümüşlük mevkii DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                        : 52,54 m2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 410,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                     : 09/01/2017 günü 14:00 – 14:05 arası

2.Satış Günü                     : 20/02/2017 günü 14:00 – 14:05 arası

Satış Yeri                            : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Köyiçi mevkii 124 ada 18 parsel numaralarında 713,32 m2 yüzölçümünde Bahçe vasfında tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz yol kenarına ve ilçe merkezine uzak olup yol ve ulaşım problemi bulunmaktadır. İçerisinde değeri 1.250,00 TL olarak hesaplanan ortalama 25 yıllık 50 adet fındık ağacı bulunan taşınmaz %10-15 eğimli, toprak yapısı itibariyle tarıma ve meyve yetiştiriciliğine uygun, taşlıksız yapıdadır. Mevcut durumu ve özellikleri dikkate alınarak m2.si 6,00 TL.den hesapla taşınmazın değeri içerisinde bulunan fındık ağaçları ile birlikte taşınmazın toplam değeri 5.530,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Gökçe köyü köyiçi mevkii DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 713,32 m2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 5.530,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      : 09/01/2017 günü 14:10 – 14:15 arası

2.Satış Günü                      : 20/02/2017 günü 14:10 – 14:15 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Gümüşlük mevkii 125 ada 43 parsel numaralarında 670,26 m2 yüzölçümüyle Bahçe vasfında tapuya kayıtlıdır. 5. sınıf arazi niteliğinde olan taşınmaz toprak yapısı itibariyle tarıma elverişli, meyve yetiştiriciliğine uygun ve taşlıklı yapıdadır. Yol kenarına yakın ilçe merkezine uzak olan, %15 eğimli taşınmaz içerisinde değerleri toplam 1.050,00 TL olarak hesaplanan muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın mevcut durumu ve özellikleri nazara alınarak m2.si 5,00 TL.den hesapla içerisinde bulunan meyve ağaçları ile birlikte toplam değeri 4.401,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Gökçe köyü Gümüşlük mevkii DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 670,26 m2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 4.401,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      : 09/01/2017 günü 14:20 – 14:25 arası

2.Satış Günü                      : 20/02/2017 günü 14:20 – 14:25 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Köyiçi mevkii 124 ada 5 parsel numaralarında 1.131,95 m2 yüzölçümüyle Bahçe vasfında tapuya kayıtlıdır. Toprak yapısı itibariye tarıma elverişli, meyve ve sebze yetiştiriciliğine uygun, hafif taşlık yapıda, %20 eğimli taşınmaz yol kenarına yakın, ilçe merkezine uzak olup, yol ve ulaşım problemi bulunmamaktadır. Taşınmaz içerisinde değerleri toplam 2.000,00 TL olarak hesaplanan 70 adet fındık ağacı, 2 adet erik ağacı ve 3 adet ceviz ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın genel durumu ve özellikleri dikkate alınarak m2.si 8,00 TL.den hesapla içerisinde bulunan meyve ağaçları ile birlikte taşınmazın toplam değeri 11.056,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Gökçe köyü Köyiçi mevkii DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 1.131,95 m2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 11.056,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      : 09/01/2017 günü 14:30 – 14:35 arası

2.Satış Günü                      : 20/02/2017 günü 14:30 – 14:35 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Sazaklık mevkii 126 ada 1 parsel numaralarında 3.368,81 m2 yüzölçümüyle Bahçe vasfında tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz %25-30 eğimli, yol kenarına ve ilçe merkezine uzak olup, yol ve ulaşım problemi bulunmaktadır. Toprak yapısı itibariyle tarıma elverişli, meyve yetiştiriciliğine uygun, taşlıksız yapıda olan taşınmazın değeri mevcut durumu ve özellikleri nazara alınarak m2.si 4,00 TL.den hesapla üzerinde bulunan fındık ağaçları ile birlikte toplam 18.208,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Gökçe köyü Sazaklık mevkii DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 3.363,81 m2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 18.208,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      : 09/01/2017 günü 14:40 – 14:45 arası

2.Satış Günü                      : 20/02/2017 günü 14:40 – 14:45 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Gümüşlük mevkii 125 ada 34 parsel numaralarında 1.836,35 m2 yüzölçümüyle Ahşap Ev Samanlık Ve Bahçe vasfında tapuya kayıtlıdır. Satışa konu 125 ada 34 parsel sayılı 1.836,35 m2 bahçe üzerinde ahşap iki katlı ev ve bitişiğinde bir samanlık bulunmakta ve ayrıca tapuda kaydı bulunmayan Davut YARLIĞAN tarafından yaptırıldığı tespit edilen iki katlı kağir ev bulunmaktadır. Satışa konu ahşap evin zemin katında iki adet ahır bulunmaktadır. 1. katında bulunan odaların ara bölme duvarlarının çoğu yıkılmış, kapı ve pencere doğramaları çürümüştür.Çatısının orta bölümü çökmüş durumdadır. Tavan ve taban tahtaları tamamen çürümüştür. Merdiven basamakları çürümüş olup kullanılamaz durumdadır. Uzun zamandan beri oturulmadığı anlaşılan ev yıkılmaya yüz tutmuş durumdadır. Ahşap eve bitişik olan ahşap samanlıkta harabe durumdadır. Uzun zamandır kullanılmadığı anlaşılan samanlığın çatısı akmış, ağırlık sistemini oluşturan ahşap direkler ve kaplama tahtaları çürümüştür. Söz konusu ahşap iki katlı ev ve ahşap samanlık harabe durumunda olduğundan maddi değerlerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz içerisinde bulunan Davut YARLIĞIAN’a ait olduğu tespit edilen Kağir iki katlı evin zemin katında üç oda, bir salon, mutfak, banyo ve tuvalet bulunmaktadır. Evin oda ve mutfak zeminleri ve yarıya kadar duvarları seramik kaplıdır. Pencere doğramaları PVC, camları ısı camlıdır. Kapıları ahşap olup soba ısıtmalı evin zemin katını inşaat alanı 10.50x8,70=91,35 m2.dir. Zemin kat evde halen oturulmaktadır. Kaba inşaat durumunda bulunan birinci katın yerleşim planı zemin kat gibidir. İlave olarak kuzey cephesinde 10,50x1,40=11,70 m2 balkonu vardır. İnşaat alanı 91,35+14,70=106,05 m2.dir.3. sınıf A grubu yapılardan olan binanın halen kullanılmakta olan zemin katının değeri m2.si 91,35m2x630TL/m2.den hesapla 57.550,00 TL olarak, kaba inşaat durumunda olan birinci katın değeri 106,05m2x630/2/m2.den hesapla 33.405,000 TL olarak hesaplanarak satışa konu Davut YARLIĞAN tarafından yapılan iki katlı kağir evin değeri toplam 90.955,00 TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz %10-15 eğimli, yol kenarına yakın ve ilçe merkezine uzak olup yol ve ulaşım problemi bulunmamaktadır. Taşınmaz içerisinde değerleri toplam 200,00 TL olarak hesaplanan muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle tarıma elverişli, meyve ve sebze yetiştiriciliğine uygun ve hafif taşlıklı yapıdadır. Bahçe üzerindeki mevcut tarımsal faaliyet, mevkii ve şartları, genel durumu, merkeze ve pazara olan mesafesi dikkate alınarak taşınmazın arazi değeri m2.si 15,00 TL.den hesapla üzerinde bulunan meyve ağaçları ile birlikte toplam 27.455,00 TL olarak hesaplanmış ve böylece taşınmazın toplam değeri 118.700,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Gökçe köyü Gümüşlük mevkii DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 1.836,35 m2

Arsa Payı                             : Tam

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 118.700,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      : 09/01/2017 günü 14:50 – 14:55 arası

2.Satış Günü                      : 20/02/2017 günü 14:50 – 14:55 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Gümüşlük mevkii 125 ada 1 parsel numaralarında 399,98 m2 yüzölçümüyle Fındık Bahçesi vasfında tapuya kayıtlıdır. Toprak yapısı itibariyle tarıma elverişli, meyve yetiştiriciliğine uygun, hafif taşlık yapıda, %40-45 eğimli, yol kenarına yakın, ilçe merkezine uzak taşınmaz üzerinde değeri 750,00 TL olarak hesaplanan 30 adet fındık ağacı bulunmaktadır. Mevcut durumu ve özellikleri dikkate alınarak m2.si 4,00 TL.den hesapla üzerinde bulunan fındık ağaçları ile birlikte taşınmazın toplam değeri 2.350,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Gökçe köyü Gümüşlük mevkii DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 399,98 m2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 2.350,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      : 09/01/2017 günü 15:00 – 15:05 arası

2.Satış Günü                      : 20/02/2017 günü 15:00 – 15:05 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

8 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Kabadağ mevkii 147 ada 1 parsel numaralarında 1.021,27 m2 yüzölçümüyle Fındık Bahçesi vasfında tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz %20-25 eğimli, yol kenarın ve ilçe merkezine uzak olup, yol ve ulaşım problemi bulunmaktadır. Taşınmaz üzeri ekonomik değeri olmayan çayır otu ve çalılıklarla kaplıdır. Toprak yapısı itibariyle tarıma elverişli, meyve yetiştiriciliğine uygun ve hafif taşlık yapıda olan taşınmazın değeri m2.si 3,00 TL.den hesapla 3.064,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Gökçe köyü Kabadağ mevkii DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 1.021,27 m2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 3.064,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      : 09/01/2017 günü 15:10 – 15:15 arası

2.Satış Günü                      : 20/02/2017 günü 15:10 – 15:15 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

9 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Gümüşlük mevkii 125 ada 15 parsel numaralarında 230,47 m2 yüzölçümüyle Bahçe vasfında tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz %10-15 eğimli, yol kenarına yakın ve ilçe merkezine uzak olup, yol ve ulaşım problemi bulunmamaktadır. Taşınmaz içerisinde değeri 500,00 TL olarak hesaplanan 20 adet fındık ağacı bulunmaktadır. Toprak yapısı itibariyle tarıma elverişli, meyve yetiştiriciliğine uygun ve hafif taşlık yapıda olduğu gözlemlenen taşınmazın üzerindeki mevcut tarımsal faaliyet, mevki ve şartları göz önüne alınarak m2.si 4,00 TL.den hesapla içerisinde bulunan fındık ağaçları ile birlikte toplam değeri 1.422,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Gümüşlük mevkii Gökçe köyü DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 230,47 m2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 1.422,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      : 09/01/2017 günü 15:20 – 15:25 arası

2.Satış Günü                      : 20/02/2017 günü 15:20 – 15:25 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

10 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Gümüşlük mevkii 125 ada 8 parsel numaralarında 1.016,26 m2 yüzölçümüyle Fındık Bahçesi vasfında tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz yol kenarına ve ilçe merkezine uzak olup, yol ve ulaşım problemi bulunmamaktadır. %25-30 eğimli, 5. Sınıf tarım arazisi niteliğindeki taşınmaz içerisinde değerleri toplam 1.650,00 TL olarak hesaplanan 60 adet fındık, 2 adet ceviz ve 1 adet incir ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle tarıma elverişli, meyve yetiştiriciliğine uygun ve hafif taşlık yapıdadır. Mevcut durumu ve özellikleri dikkate alınarak m2.si 4,00 TL.den hesapla üzerinde bulunan meyve ağaçları ile birlikte taşınmazın toplam değeri 5.715,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Gümüşlük mevkii Gökçe köyü DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 1.016,26 m2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 5.715,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      : 09/01/2017 günü 15:30 – 15:35 arası

2.Satış Günü                      : 20/02/2017 günü 15:30 – 15:35 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

11 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Karaelmayanı mevkii 144 ada 5 parsel numaralarında 3.374,00 m2 yüzölçümüyle Fındık Bahçesi vasfında tapuya kayıtlıdır. %20,25  eğimli taşınmaz, yol kenarına ve ilçe merkezine uzak olup, yol ve ulaşım problemi bulunmaktadır. Üzerinde ekonomik değeri olmayan çayır otu ve çalılıklar mevcuttur. Taşınmazın tarıma elverişli, meyve yetiştiriciliğine uygun ve hafif taşlık yapıda olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz mevcut durumu ve özellikleri dikkate alınarak m2.si 3,00 TL.den hesapla değeri 10.123,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Karaelmayı mevkii Gökçe köyü DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 3.374,00 m2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 10.123,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      : 09/01/2017 günü 15:40 – 15:45 arası

2.Satış Günü                      : 20/02/2017 günü 15:40 – 15:45 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

12 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Samanlıkkıyısı mevkii 149 ada 8 parsel numaralarında 4.140,64 m2 yüzölçümüyle Fındık Bahçesi vasfında tapuya kayıtlıdır. Yol kenarına ve ilçe merkezine uzak, yol ve ulaşım problemi bulunan, %20-25 eğimli taşınmazın üzeri ekonomik değeri bulunmayan çayır otu ve çalılıkları kaplıdır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle tarıma elverişli, meyve yetiştiriciliğine uygun ve hafif taşlık yapıdadır. Taşınmaz genel durumu ve özellikleri dikkate alınarak m2.si 3,00 TL.den hesapla değeri 12.422,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Samanlıkkıyısı mevkii Gökçe köyü DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 3.374,00 m2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 12.422,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      : 09/01/2017 günü 15:50– 15:55 arası

2.Satış Günü                      : 20/02/2017 günü 15:50 – 15:55 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

13 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                           : Kastamonu ili Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü Sazaklık mevkii 127 ada 11 parsel numaralarında 2.888,49 m2 yüzölçümünde Bahçe vasfında tapuya kayıtlıdır. %10-15 eğimli, yol kenarına yakın, ilçe merkezine uzak, yol ve ulaşım problemi bulunmayan taşınmaz toprak yapısı itibariyle tarıma elverişli, meyve yetiştiriciliğine uygun ve hafif taşlık yapıdadır. Taşınmaz içerisinde değeri 4.000,00 TL olarak hesaplanan 160 adet fındık ağacı ve 100,00 TL olarak hesaplanan 2 adet incir ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki mevcut tarımsal faaliyet, mevkii ve şartları, genel durumu dikkate alınarak m2.si 4,00 TL.den hesapla üzerinde bulunan meyve ağaçları ile birlikte taşınmazın toplam değeri 15.654,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi                                  : Sazaklık mevkii Gökçe köyü DOĞANYURT/KASTAMONU

Yüzölçümü                         : 2.888,49 m2

Arsa Payı                             : -

İmar Durumu                    : Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı içerisindedir.

Kıymeti                                               : 15.654,00 TL

KDV Oranı                          : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü                      : 09/01/2017 günü 16:00 – 16:05 arası

2.Satış Günü                      : 20/02/2017 günü 16:00 – 16:05 arası

Satış Yeri                             : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİNEMA VE KONFERANS SALONU

                Satış Şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

                3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/9 Satış sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2016

Sami TÜFEKCİ

Yazı İşleri Müdürü 65714

Satış Memuru

 (İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Bu sayfa 1296 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20548

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11240

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24410

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12818

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign