İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İNEBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

İNEBOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2013/15 Satış

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Satışa konu taşınmaz Kastamonu ili İnebolu ilçesi Aşağıhatıpbağı mahallesinde bulunmakta olup, 85 ada 6 parsel numarasıyla 205,00M2 yüzölçümlü olarak Ahşap iki katlı ev ve kargir iki katlı ev ve arsa vasfıyla tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz imar planı sınırları içerisinde olup üzerinde zemin katı ve birinci katı mesken olarak kullanılan 40,30M2 taban oturumuna sahip ahşap, 27,93M2 taban oturumuna sahip kargir bina bulunmaktadır. Evin zemin katında üç oda, bir mutfak, bir salon, banyo ve tuvalet bulunmakta; birinci katında ise üç oda, bir salon, bir mutfak, banyo ve tuvalet bulunmaktadır. Bina Mimarlık Hizmetleri esaslarına göre 3. Sınıf A grubu yapılardan olup, yapım tarihi ve mevcut durumu itibariyle ahşap kısmından %70 kargir kısmından ise %40 oranında yıpranma payı düşülmesi gerekmektedir. Belediye Başkanlığı tarafından verilen 06/01/2014 tarih ve 3 sayılı İmar durumuna göre parselin yola terkleri bulunmakta olup, ev Ankara 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Korunması gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir. Taşınmaz ilçe merkezinde konut yerleşiminin yoğun olduğu bir alanda köşe başında bulunmakta olup, yol, su, elektrik ve temizlik hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz imar durumu, birim maliyetler ve rayiç fiyatlar göz önüne alınarak arsanın M2'si 270 TL.den hesaplanarak 55.512,00 TL bulunmuş, evin ahşap kısmının M2.si 490 TL.den hesaplanmış yıpranma payının düşülmesi sonucu değeri 11.848,20 TL bulunmuş, kargir kısmının M2.si 490 TL.den hesaplanmış, yıpranma payının düşülmesiyle değeri 16.442,84 TL olarak bulunmuş olup taşınmazın toplam değeri bu şekilde 83.783,04 TL olarak bulunmuştur.

Adresi                  : Aşağıhatıpbağı Mah. Altıkulaç Cad. No:52 İNEBOLU/KASTAMONU

Yüzölçümü         : 205,00M2

Arsa Payı             : Tam

İmar Durumu    : Plan fonksiyonu konut alanı, İnşaat nizamı: Korunması Gerekli Taşınmaz, parsel içerisindeki mevcut bina Korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olup parselde yapılacak her türlü işlemde Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun izni aranacaktır, parsele başkaca bina yapımı mümkün değildir, parsel meri imar kanunu, imar plan notları ve ilgili mevzuat hükümlerine tabibidir.

Kıymeti                               : 83.783,04 TL

KDV Oranı          : %18

Kaydındaki Şerhler: Korunması Gerekli Kültür Varlığı

1. Satış Günü     : 08/07/2014 günü 10:00 - 10.10 arası

2. Satış Günü     : 08/09/2014 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri            : İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU (Konferans ve Sinema Salonu)

                Satış Şartları :

                1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.  Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

                3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/15 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/05/2014

                                                                                                                             Sami TÜFEKÇİ

                                                                                                                             Yazı İşleri Müdürü

                                                                                                                             Satış Memuru

                                                                                                                             65714

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Bu sayfa 2604 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20556

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11240

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24414

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12828

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign