İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İNEBOLU MALMÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İNEBOLU MALMÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ SATIŞ İLANI

Sıra No

AİT OLDUĞU KURUM

CİNSİ

MARKASI- MODELİ

RENGİ VE FİİLİ DURUMU

ARACIN           BULUNDUĞU    YER

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALENİN YAPILACAĞI

TARİH

SAAT

1

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı

Otomobil

1995-Tofaş-Şahin

Siyah-Ekonomik Ömrünü Doldurmuş

Kaymakamlık Otoparkı

6.500,00

1.950,00

09.03.2016

10:00

2

İnebolu Devlet Hastanesi

Otomobil

2001-Tofaş-Kartal

Gri - Ekonomik Ömrünü Doldurmuş

İnebolu Devlet Hastanesi Bahçesi

4.200,00

1.260,00

09.03.2016

10:20

1-Kamu Kurum ve Kurumlarından Ekonomik Ömürlerini doldurması nedeniyle İdaremize teslim edilen araçların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen gün ve saat de İnebolu Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.

2- İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde İnebolu Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.

3--İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

a)- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,

b)- Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, Tüzel Kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ibraz edilecek)

c)- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi

d)- Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlarda ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklif de bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi Kamu Tüzel Kişilerinin ise (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar ihale Komisyonuna vermeleri şarttır.

4- Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

5-Araçlar için Kanunda öngörülen oranda KDV alınacaktır. Ayrıca satışı yapılan araçla ilgili her türlü vergi, resim, harç, muayene ve diğer mali yükümlülükler alıcıya aittir.

6- Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletname ile birlikte ihaleye katılması gereklidir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                                                                                                                                                                                                                               İLAN OLUNUR

Bu sayfa 2042 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20556

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11240

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24414

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12828

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign