İnebolu Gündem Gazetesi
İNEBOLU KASTAMONU İLÇELER

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 DUYURU

 

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İnebolu Belediyesinin özel mülkiyeti olarak hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz, İnebolu Belediye Başkanlığınca 27/06/2014 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15.00‘de Belediye Başkanlığı hizmet binasının zemin katında bulunan çok amaçlı salonda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 Kiraya verilecek taşınmazın;     

Mahallesi/Köyü

Avara Mahallesi

Belediye hissesi

Tamamı

Sokağı

Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi

Tapu Tarihi

23/11/2006

Yöresi

Şehirlerarası Otobüs Terminali

Pafta No/Cilt No

30 M I d-A

Cinsi

4 nolu Minibüs Yazıhanesi

Ada No/Sahife No

312

Yüzölçümü (m²)

22,08 m2

Parsel No/Sıra No

 1

 

  İhale İnebolu Belediye Başkanlığınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45 ve müteakip maddeleri uyarınca Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

 Taşınmazın kira süresi 8 (sekiz) yıldır. Geçici teminat tahmin edilen 8 (sekiz) yıllık toplam kira bedeli üzerinden alınır. Kira bedeli 8 (sekiz) yıllık 48.000,00TL olup, (aylık 500,00TL), geçici teminat oranı %3 (Yüzde üç) tutarı 1.440,00TL(Bin Dört Yüz Kırk Türk Lirası)’dır.

              İhaleye katılabilme Şartları;

a)       T.C Vatandaşı olmak, 

b)       Kanuni ikametgah sahibi olmak,

c)       Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

d)       Geçici Teminatı yatırmış olmak,

e)       Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak;

1- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından içinde bulunulan yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname. 

f)        İhaleye katılacakların Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Yetki Belgesi türleri başlıklı 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı konusunda Acentecilik yapanlara verilen F-1 Yetki Belgesini veya aynı yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca mesafeye bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen D4 Yetki Belgesinden birini ibraz etmeleri zorunludur.

g)       İhaleye gireceklerin Belediyeye borcu bulunmadığını gösterir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

h)       İhaleye katılacak olanların en az 5 (beş) yıl süre ile İnebolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında çalıştığını belgelemeleri gerekmektedir.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaatları önemle duyurulur.18/06/2014

 

                                                                                              İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bu sayfa 2530 defa görüntülenmiştir.


ANKET

Siteyi Nasıl Buldunuz?
Tüm Anketler

Tüm videolar

  HIRSIZLIK ANI KAMERAYA TAKILDI
 

HIRSIZLIK ANI KAMERA

İzlenme:20556

   
  Mustafa Gökhan Gülşen ile röportaj
 

Mustafa Gökhan Gülşe

İzlenme:11240

   
  İnebolu Pazarı
 

İnebolu Pazarı

İzlenme:24414

   
  İnebolu Tanıtım
 

İnebolu Tanıtım

İzlenme:12828

   

HAVA DURUMU

Yazar Girişi| Mail | Reklam ver

inebolugündem İnebolu Gündem Gazetesi
Tüm hakları saklıdır. Yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz.
- Altyapı: MyDesign